ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Обществен съвет

pravilnik obshtestveni saveti

председател:

                Анастасия Бакалска Крушева

членове:

               1. Габриела Михайлова Михайлова

               2. Нели Георгиева Николова

               3. Милен Сашев Георгиев

резервни членове:

                1.Евгения Иванова Минчева

                2. Борислав Стефанов Иванов