ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Нашият екип

Албена Цочева - директор

Лилия Илиева - ст. сестра 

Цецка Тодорова - ст. сестра

Елисавета Мичева - психолог

Латинка Гъркова - ресурсен учител от РЦПППО

Мариела Милеткова - ст.учител по музика

 

екип на I ясла:

м.с. Боцева

м.с. Милкова

Цветелина Пенчева - пом. възпитател

Вяра Георгиева - пом. възпитател

 

екип на  IIясла:

м.с. Ангелова

м.с. Топчева

Миглена Маркова- пом. възпитател

Красимира Стойчева - пом. възпитател

 

екип на IVа група:

Николинка Николова - учител

Виктория Минова - учител

Силва Найденова - пом. възпитател

 

екип на IVб група:

Ганка Доцева - ст. учител

Борислава Янакиева - учител

Виолета Боянова - пом. възпитател

 

екип на Iа гр.:

Петя Маринова - ст. учител

Борислава Стоянова - учител

Антоанета Стоименова - пом. възпитател

 

екип на Iб гр.:

Антоанета Богданова - ст. учител

Диана Атанасова - учител

Наталия Юрукова - пом. възпитател

 

екип на IIа гр.:

Кристина Николова - ст. учител

Даниела Димитрова - учител

Катя Иванова - пом. възпитател

 

екип на IIб гр.:

Анна Павлова - учител

Милена Петрунова - учител

Юлия Соколова - пом. възпитател

 

екип на IIIа гр.:

Тодорка Масленкова - ст. учител

Мариана Иванова - ст. учител

Донка Сотирова - пом. възпитател

 

екип на IIIб гр.:

Ангелина Цветкова - ст. учител

Десислава Мирчева /Гинка Георгиева - учител

Ореола Ангелова - пом. възпитател