ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Уважаеми родители!

На 10.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 1 "А" група от 17.15 часа - ул."Врабча" №7

На 05.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 1 "Б" група от 17.00 часа -ул."Врабча" №7

На 04.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 2 "Б" група от 17.00 часа - ул."Врабча" №7

На 04.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 4 "А" група от 17.20 часа  - ул."Дунав" №5

На 04.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 3" Б" група от 17.00 часа - ул." Врабча"№7

На 09.10.2018г. ще се проведе родителска среща на 4 "Б" група от 17.00 часа -ул. " Врабча" №7