ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Нашият екип

Албена Цочева - директор

Лилия Илиева - ст. сестра 

Тодорова - ст. сестра

 

екип на I ясла:

м.с. Боцева

м.с. Милкова

Боряна Кацаркова - пом. възпитател

Катюша - пом. възпитател

 

екип на  IIясла:

м.с. Ангелова

м.с. Данова

Миглена Маркова- пом. възпитател

Красимира Стойчева - пом. възпитател

 

екип на Iа група:

Николинка Николова - учител

Виктория Минова - учител

Снежанка Колева - пом. възпитател

 

екип на Iб група:

Ганка Доцева - ст. учител

Борислава Янакиева - учител

Вяра Георгиева - пом. възпитател

 

екип на IIа гр.:

Петя Маринова - ст. учител

Милена Петрунова - учител

Антоанета Стоименова - пом. възпитател

 

екип на IIб гр.:

Антоанета Богданова - ст. учител

Диана Атанасова - учител

Наталия Юрукова - пом. възпитател

 

екип на IIIа гр.:

Кристина Николова - ст. учител

Даниела Димитрова - учител

Катя Иванова - пом. възпитател

 

екип на IIIб гр.:

Мария Тодорова - ст. учител

Анна Павлова - учител

Юлия Соколова - пом. възпитател

 

екип на IVа гр.:

Тодорка Масленкова - ст. учител

Мариана Иванова - ст. учител

Виолета Петришка - пом. възпитател

 

екип на IVб гр.:

Ангелина Цветкова - ст. учител

Анюта Гъркова - ст. учител

Маргарита Пешева - пом. възпитател