ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Уважаеми родители,


Съгласно заповед на министъра на образованието имате право на отсъствия по уважителни причини до 31.01.2021г.
Необходимо е да се подаде заявление до директора на ДГ.

Заповед_за_отсъствия_-_подготвителна_група