ДГ 195 Братя Мормареви
Детска градина в град София

Дейности

 Обява за провеждане на конкурс за по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности


                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Допълнителни дейности:

  • ранно чуждоезиково обучение по английски език
  • народни танци
  • модерни танци
  • плуване

Прикачени документи

ДОД обява.pdf
protokol.pdf