ДГ 195 Братя Мормареви

Детска градина в град София

Уважаеми родители,

Считано от 28.06.2021г. в ДГ 195 "Братя Мормареви" ще бъдат сформирани сборни групи за летния период.

Групите ще бъдат разпределени във филиалите както следва:

1. Iа и Iб групи - в сградата на ул. "Победа" 3
2. IIа и IIб групи - в сградата на ул. "Дунав" 5А
3. IIIа и IIIб групи - в сградата на ул. "Врабча" 7 (ще бъде отворен вход от към ул. "Париж")
4. IVа и IVб групи - в сградата на ул. "Победа" 3

 

Поздрави,
екипа на ДГ