ДГ 195 Братя Мормареви

Детска градина в град София

 

Уважаеми Родители,

от 07.09.2021г. децата от IVа и IVб група /набор 2014г./, се разделят съответно на ул. Победа и ул. Врабча.

Също от 07.09.2021г. децата от набор 2018г., които до сега са били в яслените групи, постъпват в новосформираните Iа гр. на ул. Победа (г-жа Масленкова и г-жа Иванова) и Iб група на ул. Врабча (г-жа Цветкова и г-жа Мирчева).

Новоприетите деца в яслените и първите групи, постъпват поетапно от 15.09.2021г., по график.

Телефон за уточнения относно приема - 0879532580 - Албена Цочева, директор на ДГ 195

Необходимите изследвания са:

1.кръв и урина,

2. микробиология и паразитология

3. васерман на един от родителите (само за яслените групи)

4. здравно-профилактична карта

5.имунизационен паспорт

6. здравна карта за дете

7. контактна бележка или декларация от родител, че детето не е било в контакт със заразно болен.
Декларация_за_посещение_в_ДГ

 

Разделянето на останалите групи ще стане от 13.09.2021г.

Напомням, че децата, които са отсъствали повече от 1 месец е необходимо да носят изследване за паразити, здравно-профилактична карта и контактна бележка или декларация от родител, че не са били в контакт със заразно болни.
Декларация_за_посещение_в_ДГ

Поздрави-

Албена Цочева,

директор на ДГ №195 "Братя Мормареви"

гр. София, р-н Оборище, ул. "Врача"№7

тел. 0879532580, 0885452754