ДГ 195 Братя Мормареви

Детска градина в град София

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДГ №195 „БРАТЯ МОРМАРЕВИ“, ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН:

  • В ДНИТЕ от 19 до 21. 05.2021г.  -

от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч.

  • В ДНИТЕ от 25 до 27.05.2025г. –

от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30ч.

  • НА 28.05.2021г. -

от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

ВАЖНО!

Уведомяваме Ви, че записването на новоприетите деца в ДГ №195 „Братя Мормареви“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Влизането в детското заведение  се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, калцуни, по желание ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м. 

С оглед опазване здравето, в сградата на ДГ №195 „Братя Мормареви“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.  Ако се налага да изчакате, направете го извън двора на детската градина.

Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ!

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина.

Актуални новини